Půjčky na auto

Leasing automobilů a vozidel

Leasing je finanční produkt, prostřednictvím kterého je možno financovat konkrétní, standardně movitou věc. Jeho charakteristikou je vazba na financovaný předmět. Jedná se prakticky o nákup vozidla leasingovou společností a následný pronájem koncovému uživateli, tedy budoucímu majiteli vozidla.

Automobil se stává majetkem klienta až po řádném uhrazení všech dohodnutých leasingových splátek. Součástí leasingových splátek je standardně také povinné ručení a havarijní pojištění daného vozu. Klient leasingové společnosti se podpisem leasingové smlouvy zavazuje, že bude řádně a včas platit dílčí splátky, musí si být vědom, že v případě porušení smlouvy lze očekávat ze strany společnosti určité sankce, kterými může být například i zabavení dosud pronajímaného vozidla.

Jaké výhody leasing přináší

Leasing přináší množství výhod, mezi které lze započítat každopádně neměnnou výši splátek během celého, dříve dohodnutého splátkového kalendáře, dále potom snížené zákonné pojistné v podobě povinného ručení a volitelného havarijního pojištění, které je rozloženo a přičteno k leasingovým splátkám. Pro sjednání leasingové smlouvy bude potřeba, abyste splňovali určitá kritéria, kterými jsou minimální věk 18 let, pravidelný zdroj příjmů a určitá minimální doba zaměstnaneckého poměru. Pokud splňujte, nic vám nebrání k tomu, abyste podali žádost.

Rozdíly mezi leasingem a půjčkou na vozidlo

Je třeba si uvědomit, že leasing a půjčka jsou dva rozdílné finanční produkty, i když mohou na první pohled vypadat dost podobně. Hlavním rozdílem je daňové hledisko. Leasingová splátka je totiž plně uznatelným daňovým dokladem, může tak být mnohem výhodnější především pro podnikatele. Dalším rozdílem je potom minimální doba financování leasingem, která činí standardně 60 měsíců, pokud byste chtěli splátky splatit dříve, bude vhodnější sjednat klasickou půjčku na vozidlo.

Zveřejněno 1. 2. 2013


SIALINI, spol. s r.o., Komenského 3143/32, 747 21 Kravaře, IČO: 27807959, DIČ: CZ27807959


Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Infoweb o půjčkách na auto. Nejsme poskytovatelem půjčky. Informace zde nemusí být aktuální